Pracownia informatyczna i infrastruktura teleinformatyczna

W ramach projektu wyposażono pracownię informatyczną między innymi w:

  • nowoczesne laptopy z oprogramowaniem,
  • tablicę interaktywną,
  • kamerę,
  • aparat cyfrowy,
  • punkt dostępowy Wi-Fi,
  • klimatyzator,
  • serwery,
  • nagłośnienie

Zmodernizowano także infrastrukturę sieciową i teleinformatyczną w całej szkole.