Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

W ramach projektu zrealizowane zostały

Pracownia informatyczna i infrastruktura teleinformatyczna

W ramach projektu wyposażono pracownię informatyczną między innymi w:

Pracownia bioologiczna

Dzięki projektowi możliwy był zakup wyposażenia pracowni biologicznej m.in.:

Pracownia geograficzna

Do pracowni geograficznej zakupiono m.in.:

Winda i toalety dla niepełnosprawnych

Jednym z największych wyzwań byłą rozbudowa budynku szkoły o